Lykiltölur úr rekstri


2015
2014
2013
2012
2011
Bókfærð iðgjöld
201517.039
201416.108
201316.074
201216.105
201115.480
Iðgjöld ársins
201516.597
201415.959
201316.090
201216.460
201115.560
Eigin iðgjöld
201516.016
201415.356
201315.447
201215.871
201115.050
Fjárfestingatekjur
20154.076
20142.439
20132.631
20123.936
20112.009
Tjón ársins
2015-12.732
2014-12.837
2013-12.667
2012-12.113
2011-12.772
Eigin tjón
2015-12.712
2014-12.659
2013-11.663
2012-12.067
2011-12.750
Rekstrarkostnaður
2015-4.077
2014-3.919
2013-3.934
2012-4.044
2011-3.608
Framlegð af vátryggingastarfsemi
2015-1.588
2014-588
2013503
2012385
2011-829
Hagnaður -tap af vátryggingastarfsemi
2015-442
2014433
20131.679
20121.497
201195
Skattar
201576
2014-79
2013-402
2012-950
2011-208
Afkoma án afskrifta óefnislegra eigna
20153.220
20141.240
20132.154
20123.025
2011408
Heildarafkoma
20152.076
20141.240
20132.154
20123.025
2011408
Eigið fé
201517.552
201419.180
201320.318
201214.470
201111.584
Vátryggingaskuld
201523.466
201423.208
201322.082
201226.204
201124.792
Heildareignir
201544.874
201446.330
201346.251
201243.452
201138.190
Tjónahlutfall
201576,7 %
201480,4 %
201378,7 %
201273,6 %
201182,1 %
Eigið tjónahlutfall
201579,4 %
201482,4 %
201375,5 %
201275,6 %
201183,0 %
Kostnaðarhlutfall
201521,5 %
201421,4 %
201321,4 %
201221,6 %
201120,9 %
Endurtryggingakostnaðarhlutfall
20153,3 %
20142,7 %
2013-2,3 %
20123,3 %
20113,1 %
Samsett hlutfall
2015101,5 %
2014104,5 %
201397,8 %
201298,5 %
2011106,1 %
Rekstrarhlutfall
201594,1 %
201497,3 %
201390,3 %
201291,6 %
201199,5 %
Eiginfjár hlutfall
201539,1 %
201441,4 %
201335,9 %
201233,3 %
201130,3 %
Arðsemi eiginfjár
201511,3 %
20146,3 %
201313,9 %
201223,2 %
20113,6 %
Fjárhæðir í milljónum króna.

* Í árslok 2015 breytti samstæðan um reikningsskilaaðferð í tengslum við innleiðingu á Solvency II. Samanburðartölum vegna áranna 2013 og 2014 hefur verið breytt til samræmis. Nánar er gerð grein fyrir breytingunum í skýringu númer 4 í ársreikningi samstæðunnar.